Anonymous asked 9 months ago

שלום ד”ר גריי, 
רציתי לשאול למה עומד לי רק לפני חדירה ולא במצבים אחרים. 
אני יודע שלרוב הגברים מתחיל לעמוד גם בסתם התמזמזות עם הבחורה.. אצלי אם אני יודע שכרגע לא הולכים לשכב זה בכלל לא עומד לי ..חברה שלי אמרה לי שזה מאוד לא רגיל.. 
מה דעתך?
  

1 Answers
ד"ר דניאל דריי Staff answered 9 months ago

שלום ללידור, מה לגבי אוננות או צפיה בסרטים פורנוגרפיים? זקפת בוקר? קשה לענות לך בלי פרטים נוספים. בכל מקרה אם אתה מוטרד אפשר לפנות לרופא סקסולוג להתייעצות.

לא עומד במשחק מקדים

Anonymous asked 9 months ago

שלום ד”ר גריי, 
רציתי לשאול למה עומד לי רק לפני חדירה ולא במצבים אחרים. 
אני יודע שלרוב הגברים מתחיל לעמוד גם בסתם התמזמזות עם הבחורה.. אצלי אם אני יודע שכרגע לא הולכים לשכב זה בכלל לא עומד לי ..חברה שלי אמרה לי שזה מאוד לא רגיל.. 
מה דעתך?
  

1 Answers
ד"ר דניאל דריי Staff answered 9 months ago

שלום ללידור, מה לגבי אוננות או צפיה בסרטים פורנוגרפיים? זקפת בוקר? קשה לענות לך בלי פרטים נוספים. בכל מקרה אם אתה מוטרד אפשר לפנות לרופא סקסולוג להתייעצות.